Tyto stránky používají k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním těchto stránek s tím souhlasíte.

 hypoteční kalkulačka

Máte již vlastní bydlení, ale chtěli byste jej upravit, přestavit, zkrátka byt či dům potřebuje pořádnou rekonstrukci? Nevadí, že nemáte na pokrytí všech nákladů vlastní finance, můžete si vít takzvanou hypotéku na rekonstrukci.

Hypotéka na rekonstrukci se ve svých podmínkách neliší od standardní hypotéky, jelikož úpravy a rekonstrukce jsou považovány za investici do bydlení, není tedy nutné žádat o dražší, americkou hypotéku. Pokud plánujete rekonstrukci za méně peněz, řádkově malé statisíce korun, můžete také využít úvěru ze stavebního spoření, kde není třeba pro získání půjčky zastavovat nemovitost.

Jestli však plánujete rekonstrukci rozsáhlejší či přímo přestavbu, je pro vás hypotéka ideálním řešením. Je však třeba počítat s tím, že bance budete muset dát do zástavy nemovitost. Buď tu rekonstruovanou, případně (pokud tato nemá dostatečnou hodnotu) i jakoukoli jinou nemovitost ve vašem vlastnictví. Přičemž platí, že čím cennější nemovitost dáte bance do zástavy, tím dosáhnete na levnější hypotéku a výhodnější podmínky. S tím vším vám nejlépe pomůže zkušený hypoteční makléř. Připraví pro vás více variant a vy si pak vyberete tu pro vás nejlepší.

hypoteční kalkulačka

Dokumenty potřebné k vyřízení hypotéky na rekonstrukci

Jestli budete hypotéku na rekonstrukci vyřizovat prostřednictvím hypotečního makléře, on vám poradí, jaké podklady bude banka požadovat. Co si tedy především připravit?

  • List vlastnictví k bytu, domu a příslušným pozemkům, snímek z katastrální mapy (ve většině případů již toto obstarává banka popřípadě hypoteční makléř)
  • Nabývací titul k nemovitosti (kupní smlouvy, darovací smlouvy, dědické rozhodnutí apod.)
  • Znalecký posudek. Jsou v podstatě dvě skupiny bank – jedna má své vlastní odhadce a odhady si zajišťují sami. Druhá skupina má externí odhadce, které buď objednává sama banka, nebo je objednává hypoteční makléř. Odhadce zpracuje odhad současné ceny nemovitosti a také budoucí tj. po dokončení rekonstrukce, přístavby apod.
  • Položkový rozpočet
  • Projektovou dokumentaci (pokud je investice rozsáhlejšího charakteru a je vyžadována)
  • Ohlášení stavebních prací či stavební povolení, pokud to rekonstrukce vyžaduje

Dále budete potřebovat podklady týkající se vaší bonity - Daňové přiznání potvrzené příslušným Finančním úřadem, Potvrzení o příjmu potvrzené zaměstnavatelem a výpisy z účtu, kam je mzda zasílána. Dále žádost o úvěr, souhlas se zpracováním osobních údajů a kopie dvou vašich dokladů totožnosti (OP, ŘP, pas…). Informace získáte u hypotečního makléře, který vám popřípadě pomůže i s vyplněním příslušných formulářů.

hypoteční kalkulačka

Čerpání hypotéky na rekonstrukci

Hypotéka na rekonstrukci se čerpá podobně jako hypotéka na stavbu. Banka uvolňuje peníze postupně, buď na základě faktur od dodavatelů stavebních prací, nebo přímo klientovi na účet v případě provádění stavebních prací tzv. svépomocí. Konkrétní informaci, jak je možné úvěr čerpat a platit dodavatele vám rád poskytne hypoteční makléř, který zná podmínky jednotlivých bank a rád vám poradí tu nejvýhodnější variantu.

Některé banky nabízejí také ještě navíc neúčelovou část hypotéky. Tato doplňková část úvěru je určena též pro účely bydlení. Prostředky banka odešle na účet klienta, který je použije k povoleným účelům.

V případě, že práce budou prováděny dodavatelsky, pak budete muset bance ještě předložit Smlouvy o dílo včetně rozpočtu, které jste uzavřeli se stavebními firmami.

K ověření, zda jsou peníze v nemovitosti skutečně proinvestovány, také slouží takzvaná aktualizace ocenění, kterou provádí odhadce, jenž vyhotovil původní odhad.

Další možností je doložit proinvestování prostředků tím, že nemovitost zkolaudujete a do banky doručíte doklad o tomto úkonu (kolaudační souhlas, souhlas s užíváním stavby).

Do doby, než je dům zkolaudovaný, splácíte pouze úroky z čerpaných částek. Po kolaudaci přecházíte na anuitní splácení hypotéky.

Jednou z podmínek získání peněz z hypotéky je u všech bank pojištění nemovitosti, kterou dáváte do zástavy. Pojištění si můžete uzavřít až poté, co vám banka hypotéku schválí, ale čerpání hypotéky je podmíněno doložením potvrzení o sjednání pojištění bance a vinkulaci pojistného plnění ve prospěch banky. I s tím vám rád pomůže hypoteční makléř.

         Zeptat se makléře