Tyto stránky používají k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním těchto stránek s tím souhlasíte.

 hypoteční kalkulačka

Jestli jste se rozhodli koupit si rodinný dům a nemáte na celé jeho pořízení dostatek peněz, můžete si vzít hypotéku na dům. Záleží na tom, zda kupujete dům starší, který už stojí od původních majitelů (zde je možné zároveň zkombinovat i s rekonstrukcí) či developera - novostavbu nebo dům, který teprve vzniká.

V tomto případě je postup téměř totožný s hypotékou na byt.

V každém případě je ale hodně užitečné, obrátit se na zkušeného hypotečního makléře, který vybere hypotéku ušitou přímo vám na míru. On totiž zná všechny možnosti a podmínky jednotlivých bank a díky svým zkušenostem také zvládne vyjednat ty nejlepší podmínky a nejvýhodnější cenu. Připraví vám kalkulace jednotlivých variant a pomůže s nezbytným „papírováním“ a rychlým vyčerpáním úvěru.

Hypotéka na rodinný dům - potřebné dokumenty

Co všechno budete k vyřizování hypotéky na dům potřebovat? Pokud budete hypotéku vyřizovat prostřednictvím hypotečního makléře, on vás se všemi důležitými podklady seznámí a pomůže se zkompletováním tak, aby řízení v bance proběhlo co nejrychleji.

K hypotéce na dům budete potřebovat:

  • List vlastnictví k bytu, domu a příslušným pozemkům, snímek z katastrální mapy (ve většině případů již toto obstarává banka popřípadě hypoteční makléř)
  • Nabývací tituly k RD (kupní smlouvy, darovací smlouvy, dědické rozhodnutí apod.)
  • Znalecký posudek. Jsou v podstatě dvě skupiny bank – jedna má své vlastní odhadce a odhady si zajišťují sami. Druhá skupina má externí odhadce, které buď objednává sama, nebo je objednává hypoteční makléř
  • Kolaudační rozhodnutí / kolaudační souhlas (pokud budete hypotéku vyřizovat ještě před kolaudací, dodáte rozhodnutí o kolaudaci později. Ke schválení hypotéky bance místo toho předložíte stavební povolení.
  • Kupní smlouvu, nebo smlouvu o smlouvě budoucí kupní (ke schválení nemusí být ještě podepsaná)

Dále budete potřebovat podklady týkající se vaší bonity, žádost o úvěr a kopie dvou vašich identifikačních průkazů. Dále budete potřebovat podklady týkající se vaší bonity - Daňové přiznání potvrzené příslušným Finančním úřadem, Potvrzení o příjmu potvrzené zaměstnavatelem a výpisy z účtu, kam je mzda zasílána. Dále žádost o úvěr, souhlas se zpracováním osobních údajů a kopie dvou vašich dokladů totožnosti (OP, ŘP, pas…). Informace získáte u hypotečního makléře, který vám případně pomůže i s vyplněním příslušných formulářů.

hypoteční kalkulačka

Banka nejprve posoudí dokumenty týkající se vašeho příjmu a nemovitosti a prověří další důležité skutečnosti. Pokud hypotéku schválí, je pro vás připravena k podpisu hypoteční smlouva. Hypoteční makléř ji s vámi zkontroluje a může vám vysvětlit případné nejasnosti. Pak už zbývá jen hypoteční smlouvu podepsat.

Čerpání hypotéky na dům

Než banka uvolní peníze, je nutné doložit dokumenty uvedené v podmínkách čerpání úvěru. I v této závěrečné fázi je vám k dispozici hypoteční makléř, takže byste měli vše zvládnout bez problémů.

Je dobré také vědět, že jednou z podmínek získání peněz z hypotéky, je u všech bank pojištění nemovitosti, kterou dáváte do zástavy. Pojištění si můžete uzavřít až poté, co vám banka hypotéku schválí, ale čerpání hypotéky je podmíněno doložením potvrzení o sjednání pojištění bance a vinkulaci pojistného plnění ve prospěch banky. I s tím vám rád pomůže hypoteční makléř.

Na co dát pozor při žádosti o hypotéku na koupi rodinného domu

Pro získání hypotéky na koupi rodinného domu je dobré vědět, že hypotéku získáte na maximálně 95 % ceny nemovitosti, kterou dáte bance do zástavy (100 % hypotéky už banky poskytovat nemohou a dle nových předpisů budou postupně tyto hypotéky klesat až na 90%). Platí, že čím více vlastních peněz na pořízení domu máte, tedy budete žádat o hypotéku s nižším procentem LTV (hodnota zastavované nemovitosti), tím levnější hypotéku získáte.

Hodnotu zastavované nemovitosti určuje banka, tedy její smluvní odhadce. Nerozhoduje tedy až tak cena kupní. Může se stát, že zástavní hodnota domu určená bankou je nižší než cena, za kterou dům chcete koupit. Zde je nutné počítat s tím, že budete muset mít více volných prostředků, které použijete jako vlastní zdroje na úhradu případného rozdílu. Případně je možné zajistit si odborný odhad nemovitosti ještě před podáním žádosti o hypotéku, a pokud je rozdíl velký, zamyslet se i nad tím, zda prodejce nepožaduje cenu příliš přemrštěnou. V tomto případě je určitě na místě se poradit s hypotečním makléřem.

hypoteční kalkulačka

Stejně tak je dobré předem znát případná další omezení, která na nemovitosti váznou, jako je například věcné břemeno, zástavní právo stavební spořitelny nebo jiné hypoteční banky. Tyto věci dobře pohlídá a zajistí hypoteční makléř.

Jak už bylo napsáno výše, všechny banky vyžadují pro poskytnutí hypotéky pojištění nemovitosti s vinkulací ve prospěch banky. Počítejte tedy s tím, že pojistné vám navýší pravidelnou splátku hypotéky. Vyplatí se porovnávat nejenom úrokové sazby, ale i všechny poplatky s hypotékou spojené.

Do celkové ceny nemovitosti lze zahrnout i další náklady, které vzniknou v souvislosti s jejím pořízením, jako je například odměna realitní kanceláři či rezervační záloha.

Hypotéku na dům lze získat i později

Někdy se může stát, že jste na kupní cenu rodinného domu peníze měli a tudíž hypotéku nepotřebovali, ale brzy se objeví problém. Třeba je potřeba něco opravit, upravit, přestavit a vy už další prostředky nemáte. Existuje tu možnost, že si vezmete hypotéku (bance zastavíte svou nemovitost) a tím pádem získáte již vynaložené vlastní peníze od banky zpět.

Podmínkou získání takové hypotéky je, že od zaplacení kupní ceny neuplynula doba delší než tři roky, některé banky takto zpětně vyplácejí hypotéku jen do roka či dvou od uhrazení kupní ceny. V takových případech je dobrá rada profesionála, zkušeného hypotečního makléře, nezbytná. Hypoteční makléř dobře zná podmínky jednotlivých bank a umí vybrat tu nejlepší variantu právě pro vás.

Pro získání hypotéky na zpětné proplacení vlastních zdrojů budete muset splnit obdobné podmínky, jako při žádosti o hypotéku na koupi nemovitosti. Tedy mít možnost zřídit na nemovitosti zástavní právo a být pro banku dostatečně bonitní, nemít negativní záznamy v bankovním registru a podobně. Navíc je nutné předložit bance doklady o provedené platbě (výpisem z účtu – banka porovná platbu s údaji v kupní smlouvě – číslo účtu popř. variabilní symbol apod.)

I v případech, kdy potřebujete získat finanční prostředky a od zaplacení investice do nemovitosti uplynulo déle než tři roky, existuje řešení. Výhodnou variantou může být takzvaná americká hypotéka. Banka zřídí zástavu na nemovitosti a poskytne vám úvěr na jakékoliv vaše plány. Americká hypotéka bývá sice dražší, její výhodou je však to, že půjčené peníze můžete použít na cokoli, nemusíte bance účel využití nijak dokladovat.

Požádat makléře o názor či doporučení