Tyto stránky používají k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním těchto stránek s tím souhlasíte.

Tento souhlas dáváte společnosti PHK MARKETING s.r.o., IČ: 04024214, se sídlem Sokolovská 81/55, Karlín, 186 00 Praha 8, která je provozovatelem těchto webových stránek. Kontaktní údaje provozovatele jsou: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 603 740 112

Souhlasíte s předáním Vašich osobních údajů vyplněných v kontaktním formuláři některému z následujících členů Asociace hypotečních makléřů, o.s.: 

 za účelem Vašeho oslovení s nabídkou hypotečních produktů a služeb. Po předání jsou Vaše osobní údaje provozovatelem těchto webových stránek smazány nebo anonymizovány.

Informace o zpracování osobních údajů, které obsahují práva vztahující se ke zpracování údajů včetně práva na přístup k informacím a podmínky na ochranu Vašich práv, najdete zde.

Souhlasíte dále s tím, že provozovatel těchto stránek bude provádět analýzy o chování uživatelů na svých internetových stránkách. Mezi tyto analýzy patří např.: měření návštěvnosti, počet uživatelů shlédnuvších reklamní banner a počet kliknutí na jednotlivý banner. Tato data jsou k dispozici též jednotlivým zadavatelům reklamy – vždy jako statistický přehled, nikoliv jmenovitě. Tímto Vás dále informujeme o skutečnosti, že některé informace mohou být automaticky sbírány v průběhu standardních operací našeho serveru (např. IP adresa počítače) a také při použití cookies (malé textové soubory, které se ukládají na Vašem počítači a server podle nich dokáže rozpoznat uživatele, který ho již jednou navštívil a poté zaznamenávat jeho chování a podle toho například přizpůsobit design a obsah nebo lépe zaměřovat reklamní kampaně). 

-------

Informace o zpracování osobních údajů a zásady ochrany

 

 1. ÚVOD

My, společnost PHK MARKETING s.r.o., IČ: 04024214, se sídlem Sokolovská 81/55, Karlín, 186 00 Praha 8 (dále jen „PHK MARKETING“) si velmi vážíme Vaší důvěry.

V těchto zásadách zjistíte, jak zpracováváme Vaše osobní údaje, které získáváme v souvislosti s využívaním našich služeb, v souvislosti s návštěvou webových stránek provozovaných společností PHK MARKETING, jakož i v některých dalších případech zpracování osobních údajů.

Tyto zásady se týkají zpracování Vašich osobních údajů, jakožto našich klientů, zájemců o naše služby a návštěvníků námi provozovaných webových stránek, a to vždy v rozsahu osobních údajů odpovídajícím Vašemu postavení vůči nám.

 1. SPRÁVCE VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem Vašich osobních údajů je společnost PHK MARKETING. Naše identifikační údaje jsou následující:

Obchodní firma: PHK MARKETING s.r.o.

IČ: 04024214

Sídlo: Sokolovská 81/55, Karlín, 186 00 Praha 8

Zápis v rejstříku: společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 241273 

 

Můžete se na nás kdykoliv obrátit dopisem zaslaným na adresu sídla společnosti, na telefonním čísle +420 603 740 112 nebo emailem na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 1. KONKRÉTNÍ PŘÍPADY ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Rozsah našeho oprávnění zpracovávat Vaše osobní údaje závisí na tom, za jakým účelem dané osobní údaje zpracováváme a také na tom, v jaké pozici vůči nám vystupujete.

 1. Zpracování osobních údajů v souvislosti s návštěvou našich webových stránek

V souvislosti s prohlížením našich webových stránek zpracováváme protokolové soubory o přístupu k těmto webovým stránkám, a to: webové stránky, odkud k nám jdete, IP adresu (adresa Vašeho zařízení, pomocí kterého komunikujete s jiným zařízením v síti internet), datum a dobu přístupu, údaje o Vašem prohlížeči a operačním systému a cookies.

Cookie je malý soubor, který webová stránka ukládá ve Vašem internetovém prohlížeči a na Váš pevný disk. Cookie slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů přistupujících k našim webovým stránkám. Funkční cookies jsou nezbytné pro fungování naší webové stránky, a proto naše stránka neumožňuje jejich vypnutí. Ve svém prohlížecí máte možnost ukládání všech cookies kdykoli vypnout. Zablokování těchto cookies ve Vašem prohlížeči ale způsobí, že naše webová stránka nemusí fungovat správně a my Vám nemusíme být schopní poskytovat naše služby. Používání souborů cookies nám zejména umožňuje identifikovat Vás při přecházení mezi jednotlivými stránkami našeho webu, evidovat, zkoumat a odstraňovat poruchy a nefunkční součásti našeho webu, sledovat návštěvnost našeho webu, jeho jednotlivých stránek, vytvářet statistiky a přehledy a měřit účinnost reklamy. Při této činnosti používáme také nástroje třetích stran, a to služby Google analytics (https://www.google.com/analytics/) poskytovanou společností Google Inc., se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Před předáním údajů této společnosti osobní údaje striktně anonymizujeme a této společnosti za účelem analýzy předáváme již jen zkrácené IP adresy, na jejichž základě není možná identifikace konkrétních osob.

Tyto údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu za účelem zlepšování našich služeb pro Vás, vytváření statistik a přehledů, zejména sledování návštěvnosti našeho webu, jeho jednotlivých stránek a měření účinnosti reklamy, měření efektivity našeho webu a výdajů na reklamu a předcházení útoků na náš web a ohrožení jeho funkčnosti.

 1. Zpracování osobních údajů v souvislosti s vyřizováním Vašich podnětů a dotazů

Společnost PHK MARKETING je otevřena Vašim podnětům, dotazům a požadavkům, a proto se na náš můžete kdykoliv obracet telefonicky, e-mailem, poštou nebo prostřednictvím kontaktního formuláře umístěného na našich stránkách.

Pro zpracování Vašich požadavků a zodpovězení Vašich dotazů zpracováváme Vámi dobrovolně poskytnuté osobní údaje, to však pouze v nezbytném rozsahu. Konkrétní poskytnuté údaje jsou v každém případě různé a nelze je tedy jednoznačně předem specifikovat.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat na základě našeho oprávněného zájmu, kterým je naše snaha o zlepšování našich služeb. Bez těchto osobních údajů bychom nebyli schopni na Váš dotaz nebo požadavek reagovat, a proto Váš souhlas se zpracováním v tomto případě nevyžadujeme.

Vaše osobní údaje budeme v tomto případě zpracovávat jen do doby vyřízení Vašeho dotazu či požadavku, nevznikne-li potřeba zpracovávat osobní údaje pro jiný účel.

 1. PŘEDÁVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Na základě Vašeho souhlasu můžeme Vaše osobní údaje předávat také dalším subjektům:

za účelem zodpovězení Vašich dotazů a za účelem Vašeho oslovení s nabídkou hypotečních produktů a služeb, zejména za účelem zprostředkování úvěrového produktu. Po předání jsou Vaše osobní údaje společností PHK MARKETING smazány nebo anonymizovány. 

Další případy předávání osobních údajů

Na vyžádání jsme povinni poskytnout Vaše osobní údaje také různým státním orgánům, orgánům veřejné moci a úřadům, a to z důvodu existence právní povinnosti na naší straně. Pro takové zpracování proto nepotřebujeme Váš souhlas.

 1. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme automatizovaně i manuálně.

 1. OCHRANA VAŠICH ÚDAJŮ

Ve společnosti PHK MARKETING přijímáme veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů a k vyloučení možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Používáme moderní bezpečnostní a kontrolní mechanismy zajišťující maximální možnou ochranu dat. Všechny osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

 1. PRÁVA SPOJENÁ S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše údaje zpracováváme transparentním způsobem, to znamená, že vždy víte, k jakému účelu mohou být Vaše údaje použity, kdo údaje zpracovává a kdo je spravuje.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy následující práva spojená se zpracováním osobních údajů, která plně respektujeme:

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo obdržet od nás bezplatně na základě Vaší žádosti informace o tom, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. Na vyžádání Vám tak vždy poskytneme veškeré informace o zpracování těch osobních údajů, kde jsme v pozici správce osobních údajů.

Právo na opravu zpracovávaných osobních údajů

Pokud zjistíte, že jsou Vaše osobní údaje nepřesně či chybně zpracovávány, kontaktuje nás, a my je neprodleně opravíme.

Právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů

Pokud pomine účel, pro který osobní údaje zpracováváme, automaticky Vaše osobní údaje anonymizujeme nebo zlikvidujeme. Pokud o Vás zpracováváme osobní údaje na základě Vašeho souhlasu a Vy nám souhlas odvoláte, Vaše osobní údaje vymažeme. Právo na výmaz ale není absolutní a pokud máme nějakou objektivní povinnost údaje dále uchovávat (např. vedení účetnictví), dojde k výmazu jen těch osobních údajů, které nejsou již nadále potřebné pro původní účely zpracování.

Právo na omezení zpracování osobních údajů

Máte právo na to, abychom zpracování osobních údajů omezili, pokud: a) popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit, nebo b) zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití; nebo c) osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je od nás požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků; nebo d) jste vznesli námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

Právo na přenositelnost osobních údajů

Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje automatizovaným způsobem na základě Vašeho souhlasu nebo smlouvy, máte právo na kopii svých osobních údajů, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, který bude doručen Vám nebo jiné osobě.

Právo odvolat souhlas se zpracováním

Pokud je souhlas právním základem pro příslušné zpracování osobních údajů, máte právo kdykoli tento souhlas odvolat.

Právo vznést námitku proti zpracování

Při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy máte dále právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud právním základem zpracování jsou naše oprávněné zájmy.

Automatizovaní rozhodování, včetně profilování

Při zpracování osobních údajů naší společností nedochází k rozhodování založeném výhradně na automatizovaném zpracování bez lidského posouzení, které by mělo právní účinky nebo by se jinak významně dotýkalo subjektů údajů, jejichž osobní údaje zpracováváme dle těchto zásad.

Právo podat stížnost

Vaše práva, stejně jako stížnosti, můžete uplatnit písemně či e-mailem u naší společnosti, jakožto správce osobních údajů, a to na kontaktních údajích uvedených výše.
Se svojí stížností se můžete také obrátit na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochova 27, 170 00 Praha 7.

 1. POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost PHK MARKETING nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů.

 1. ÚČINNOST ZÁSAD

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018 a jsou k dispozici on-line na našich webových stránkách nebo na vyžádání v našem sídle.